พจนานุกรม

พจนานุกรม

[п́ˣот-т̀ьа-на:-н́у-кром]
сущ.
словарь
Clf: เล่ม

พจนานุกรม

พจนานุกรม

-กฺรม
น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.