พจนานุกรม

n. dictionary คำอธิบาย หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร ตย. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น