מילון

nm. dictionary, lexicon, wordbookמילון (>>מלון)nm. melon, fruit of any gourd-like plants with soft sweet flesh and a hard smooth rind