dictionary

rječnik , riječnički , glosar , glosarij , rječnički